Kontakt

+48 600 058 259
office@tarpak.pl

Dworcowa 28 / 62-051 Łęczyca

Znajdziesz nas na:


© 2019 Tarpak / Wykonanie: Be Perfect

 

Reklamacja

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

  1. Dane Sprzedawcy:

TARPAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łęczycy, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791390, NIP:7792506953, REGON: 383699055.

 

  1. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon do kontaktu. Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Informacje o umowie: Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

…………………………………..

dzień – miesiąc – rok

 

3B. Zamawiany towar:

…………………………………………………………………………………………………

 

3d. Wybrany sposób płatności:

…………………………………………………………………………………………………

 

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

…………………………………………………………………………………………………

 

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

……………………………………

dzień – miesiąc – rok

 

  1. Przyczyna reklamacji: Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Roszczenie Klienta:

 Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Uwagi dodatkowe: Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Miejscowość i data:

 

……………………………………………………………..

  1. Podpis

 

 

 

 

Formularz jest też dostępny w wersji cyfrowej (plik PDF) – ściągnij