Kontakt

+48 600 058 259
office@tarpak.pl

Dworcowa 28 / 62-051 Łęczyca

Znajdziesz nas na:


© 2019 Tarpak / Wykonanie: Be Perfect

 

Odstąpienie od umowy

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Miejscowość, data ………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

 

TARPAK Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dworcowa 28

62-051 Łęczyca.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………..……..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru towaru2(*)………………………………………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)*

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1        podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2        podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

*    podpis konsumenta wymagany jest tylko gdy wypełniony formularz odsyłany jest w formie papierowej

 

 

Formularz jest też dostępny w wersji cyfrowej (plik PDF) – ściągnij